[authorInfo]

Rea Çikali

Rea ÇIKALI është Koordinatore e Aktiviteteve në Qendrën Shqiptare për Gazetari Cilësore, me një histori të demonstruar të punës në industrinë e organizatave jofitimprurëse dhe menaxhimit. Ajo ka aftësi të larta në menaxhimin e granteve, me një sfond financiar dhe interes të fortë në komunikim, gazetari, multimedia dhe punë kërkimore. Është diplomuar në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë me një diplomë Master i fokusuar në Kontabilitet dhe Financë.