[authorInfo]

Roden Hoxha

Roden HOXHA është Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore. Para angazhimit të tij në ACQJ, ai ka qenë Përfaqësues i Përhershëm i Avokatit të Shtetit Shqiptar në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Ai është një kontribues i shpeshtë në punimet e Institutit Shqiptar të Medias dhe organizatave të tjera mediatike, si dhe pedagog i të Drejtave të Njeriut, të Drejtës Kushtetuese dhe asaj Publike në Universitetin e Nju Jorkut, Tiranë.