[authorInfo]

Tag results:

Emanuel Smaka

Pazari i Krujës, me qeleshe “Made in China”

Një projekt që synon nxitjen e prodhimit vendas, ruajtjen e trashëgimisë dhe uljen e produkteve të marra nga jashtë, nuk po jep frutet e duhura. Turistët në pazarin e vjetër të Krujës...

Popular