[authorInfo]

SecureDrop Sinjalizo

Opsioni më i sigurtë për sinjalizimin e korrupsionit pranë nesh mbetet platforma SecureDrop, një platformë tërësisht e enkriptuar fund më fund dhe që ruan anonimitetin e palëve në çdo rast, për të gjithë palët në bisedë, dhe palë të treta që mund të kërkojnë qasje.

Përpara se të filloni përdorimin e SecureDrop, është e nevojshme të shkarkoni TOR Browser.

Për të shkarkuar dhe përdorur Tor Browser, ndiqni hapat e treguara në video-guidën e mëposhtme

TOR Video Guide

SecureDrop Video

Adresa e dedikuar për aksesimin e platformës SecureDrop Sinjalizo! përmes TOR Browser është:

http://nziyxefmrzust64snpsexnm6bdd5mxas4vir4twkqmtu4kxgcfkgk3qd.onion/

*Bëni kujdes që këtë adresë ta shkruani të plotë në TOR Browser dhe ta aksesoni vetëm përmes këtij të fundit

Për më shumë informacion dhe një guidë të detajuar mbi përdorimin e sigurtë të kësaj platforme, përfshirë të gjithë hapat e nevojshme për instalimin e TOR Browser, e më pas aksesimin dhe përdorimin e SecureDrop, klikoni këtu!